2015年02月

Kırgızistan doğası
04

サル・チェレッキ湖は、海抜1,940mの高さに位置する湖、7.5ヘクタール(75 000 m2)の広さをもつ。

Sarı Çelek Gölü, Deniz seviyesinden bin 940 metre yüksekte yer alan göl, yedi buçuk hektarlık bir alana sahip.

夏は19度以上にならない水の温度は、冬は0度以下には下がらない。
Yazın 19 derecenin üstüne çıkmayan suyunun sıcaklığı, kışın da sıfır derecenin altına inmiyor.

サル・チェレッキ湖は、234mまで伸びる深さを持つ事が注目される。湖は、深さの観点からはキルギスで2番目、中央アジアの湖な中で3番目である。
Sarı Çelek Gölü, 234 metreye kadar ulaşan derinliğiyle de dikkat çekiyor. Göl, derinlik açısından,  Kırgızistan'da ikinci, Orta Asya'daki göller arasında ise üçüncü sırada.

周囲を取り囲む山の間の谷から流れる山の水で供給された湖水は、飲み水にも適している程きれい。
Etrafını kuşatan dağlar arasındaki vadilerden gelen dağ suları ile beslenen gölün suyu, içme suyu olarak kullanılacak nitelikte. 

サル・チェリッキ湖は同時にコジョ・アタ川の源流。サル・チェリッキ湖は、松とモミ林に囲まれる。見渡す限り伸びる木々は、輝く湖の水に、鏡に写る反射の様である。
Sarı Çelek Gölü aynı zamanda Koco Ata Irmağının da kaynağı. Sarı Çelek Gölü, çam ve köknar ormanları ile kaplı. Göz alabildiğince uzanan ağaçlar, parlayan göl suyunda, aynaya düşen bir yansıma gibi.

湖の名前である「サル・チェレッキ 黄色いバケツ」と言えば、秋になると自らで表現する事となる。この季節に木の葉は黄色、赤色へ変化すると、湖も蜂蜜を濾したバケツの様に見えるようになる。
Gölün ismi olan Sarı Çelek ise sonbaharda kendini gösteriyor. Bu mevsimde ağaç yaprakları sarı, kırmızı renklere boyanırken, göl de bal süzen kova görünümüne dönüşüyor. 

キルギスでは、湖に関する一つの神話も語られている。神話は、岸で蜂の巣を見つけた養蜂家についてである。神話によると、木陰で養蜂をしていたこの人物は、湖岸で見つけた蜂の巣から蜂蜜をバケツに詰める時、湖の色をとても気に入ってしまい、湖に「黄色いバケツ」という名前をつけたそうな。
Kırgızistan'da göl ile ilgili bir efsane de anlatılıyor. Efsane, sahilde arı yuvası bulan balcı hakkında. Efsaneye göre, bölgede balcılık yapan bu kişi, sahilde bulduğu arı yuvasından balı kovaya doldururken, rengi o kadar hoşuna gider ki, göle “sarı çelek” adını vermiş.

キルギス、サル・チェレッキ湖
kırgızistan, sarı çelek gölü
 

 
 36

Özbekistan

ウズベキスタン

Tarihi Buhara,Semerkant, Hiva ve Taşkent ile Özbekistan’da Kutlu Yürüyüşün izlerini süreceğiz.

歴史的なブハラ、サマルカンド、ヒバとタシケントでウズベキスタンの幸運な歩行の足跡を辿りましょう。

Kubbeleri gök maviye boyanmış medreseleri, ulu çınarlar gibi uzanan minareleri,

円形屋根を真っ青に塗った神学校、大きな柳の木のように伸びたミナレット

Gönlümüzü ilmek ilmek dokuyan türbeleri ile bir masal ülkesine gelmiş gibiyiz.

私たちの心を刺繍のように縫う陵墓で、まるで物語の国に来た様である。

Kutlu yürüyüş,inanç ve mana iklimizin neşet olduğu toprakların üzerinde kurulu Özbekistan’da.

幸運な歩行は、信心と意味深い季節の源泉である大地の上で築かれた ウズベキスタンで

Amu derya, Siri derya nehirlerin birleştiği Maveraünnehir havzasında bulunan Özbekistan.

アムダルヤ、シルダルヤ川が合流するトランスオクシアナ盆地に位置するウズベキスタン。

447,000㎢ yüzölçümü,30 milyonu aşkın nüfusuyla Orta Asyanın merkezi durumunda.

44万5千平方キロメートルの面積、3,000万を超す人口で中央アジアの中心である。

Bir-birinden değerli tarihi kentleri ile ipek yolunu kontrol altında tutmak isteyen kavimlerin iştahını kabartan bu topraklar.

それぞれが、価値のある歴史的な都市でシルクロードを支配することを欲した部族の欲望を増大させたこの大地。

Uzunca bir dönem dünya hakimiyeti kurma hedefindeki devletlerin bilek güreşine tanıklık etti.

長い期間世界の覇権を守る目標である国々の腕相撲の証人となった。

Örneğin elimizde Türk kaanlarının ipek rülolar, İstanbula,Bizansa kadar götürüp satmalar için Soğd tüccarlar para verdiklerini gösteren Bizans metinleri var.

例えば、私たちの手には、テュルクの王様が絹反物をイスタンブールへ、ビザンツへまで運んで売るためにソグド商人がお金を与えた事を示すビザンツの文章がある。

İki yüzyıl boyunca bir yanda Türk imparatorluğu iktidari ile diğer yanda ipek yolu denen büyük ticaret ağı içinde.

2世紀を通して、一方ではトルコ帝国の政権ともう一方でシルクロードと呼ばれた大きな商業ネットワークの中で

Buhara’dan Semerkant’tan ,ve Taşkent’ten Soğd tüccar arasında çok sıkı bir ortaklık vardı.

ブハラからサマルカンドからタシケントからソグド商人の間で緊密な共通点があった。

Gerçekten de bu ortaklıkta temel olan merkezinde olan fenomen,Türk Politik iktidar ile Soğd tüccarlar arasındaki gümrüksüz ticari ortaklıktı.

本当に、この共通点の基礎的な中心である事象は、テュルク政治政権とソグド商人との間での無関税貿易という共通点であった。

Bu da Bizansa kadar Türk büyükelçilerin gidişini, Çinle Türk imparatorluğu arasındaki ilk büyükelçi değişimini 

これはビザンツにまでテュルク大使が通行と、中国とテュルク帝国の間で初めて大使の交換である。

ve alışverişin ,Soğd tüccarlar tarafından sağlanmasını

また、商売はソグド商人により保証されていた

ve Türklerin ipek ticaretin ötesinde büyükelçi olarak Soğd tüccarlar tarafından temsil edilmesini açıklamaktadır.

そして、テュルクの絹貿易の一方には、大使としてソグド商人により代表されたことを説明することができる。

15 yüzyılından sonra ,Türk dünyasında büyük devletlerin irili-ufaklı Hanlıklara dönüşmesinin en etkili nedeni ise ipek yolunun zayıflamasıydı.

15世紀以降トルコ世界に教えて、大きな国家が大小様々のハン国へ変化した事の最もインパクトある原因といえば、シルクロードの弱体化であった。

Türk dünyasının kopusunun  bir başlangıcı ipek yolunun zayıflamasıdır. 

テュルク世界分断の一つの始まりはシルクロードの弱体化である。

Tabi, baharat yolu, ipek yolu, özellikle Çin’den başlayıp bütün Orta Asya üzerinden Anadoluyu geçip Avrupa’ya giden İpek Yolu.

もちろ、香辛料の道、絹の道、特に中国から始まり全ての中央アジアを通り、アナトリアを通り、欧州まで行く、シルクロード

Yeni keşf yollarının bulunmasıyla ,deniz yollarının açılmasıyla birlikte

新しく発見された道の登場で、海の道がひらけたことと同時に

Sekteye uğramakla birlikte, Orta Asyadaki Hanlıkların ekonomik olarak zor durumda bıraktı.

破産に遭うと同時に、中央アジアのハン国が経済的に苦境に陥った。

Şehirler boşaldı, tüccarlar fakirleşti.

都市は空っぽになった、商人たちは困窮した

Halklar da yaşam için şehirleri boşaltarak yeni yerleşim alanlarını göçmeye başladı.

人民も生活のために都市から逃げて、新しい居住地となるところへ移住を始めた。

Bu Orta Asyadaki eski şehirlerin bozulmasına ve devletler arasındaki ülkeler arasındaki o dönemdeki büyük coğrafyaya yayılmış olan Türk ülkeler arasındaki kopmanın da bir başlangıcı oldu.

この中央アジアの古い都市の破壊と国の間にある、国の間にあるその時代の大きな地理へ広がったテュルクの国々の分断の一つの始まりとなった。

Bilek güreşinin ikinci nedeni ise, Semerkant ve Buhara başlı olmak üzere,

腕相撲の2つ目の原因といえば、サマルカンドとブハラが代表例となるが、

Var olan medreselerin Türk dünyası ile İslam alemi için fikri ve ilmi gelişmenin kaynağı olması.

存在するマドラサがテュルク世界とイスラム世界のために哲学と科学の発展の源泉となること。

トルコ大使館文化部主催のタタール語講座 第10回の授業が開催された。
授業では、有名なカザンハン国の「スユンビケ女王」の歌を習った。
また、タタールの国歌と言える詩人ガブデュッラ・テュカイの「母語」を皆で起立して歌い、授業を終了した。
Tokyo Yunus Emre Enstitüsü'nde verilen Tatar Dili kurslarının 10. dersinde dünyaca tanınmış Tatarlar ve "Söyembikä" şarkısı öğrenildi.
Ders, Tatarların Milli Marşı sayılan Ğabdulla Tuqay'ın "Tuğan Tel" şiiri herkes tarafından ayakta söylenerek tamamlandı.
IMG_1135
受講生皆で記念写真
Öğrencilerle birlikte hatıra resmimiz.
IMG_2825
トルコ料理「葉っぱ巻き」と
Türk mutfağından "Yaprak Sarması" ve 
IMG_1137
 
タタール料理の「Pärämäç」のおもてなし
Tatar mutfağından "Pärämäç" ikramı.
IMG_1136

i Tuğan Tel
i Matur Tel
Ätkäm Änkämneñ tele
Dönyada küp närsä beldem
Sin Tuğan Tel arqılı 

本日(2015年2月21日)東京三軒茶屋で行われた第23回国際交流inせたがやに於いてタタールスタンのブースを出店した。
Bugün, Tokyo'nun Sangenjaya semtinde geçen Setagaya Ulusarası Medeniyet sergisinde Tatarstan Cumhuriyetini temsil ettik.
IMG_2921
IMG_2909
IMG_1249
IMG_1246
IMG_1251
IMG_1243
 

日時:平成27年3月27日(金)13:00~17:45
場所:東京大学大学院数理科学研究科大講義室
(駒場キャンパス)
【プログラム】
挨拶 薗浦健太郎外務大臣政務官
基調講演 田中明彦国際協力機構(JICA)理事長
第1部 中央アジアを巡る国際環境
第2部 中央アジア地域の課題と日本の協力の可能性
入場は事前登録制
登録申し込みはグローバル・フォーラム事務局まで
URL: http://www.gfj.jp/j/
E-mail : dialogue@gfj.jp

http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000068543.pdf 

28
41

↑このページのトップヘ