Gagauz dili ガガウズ語
ガガウズ語がトルコ語にこれほども似ているとは驚きです。
トルコ語の知識でガガウズ語を訳してみました。
250px-Gagauz-children
ガガウズは民族名、ガガウズ語は、言語グループでトルコ系言語のオグズ語群(?西ー或は西フン)に属する。ガガウズ語の中には、初期トルコ語、ブルガル語、キプチャク語から幾つかの特徴が見られる。何世紀もの間続く、民族交流と文化交流の理由から、ガガウズ語にはアラブ語、ペルシャ語、ロシア語、ルーマニア語、ブルガリア語とその他の言語からの借用がなされる。
Gagauz etnik adı, gagauz dili, dil bilimindä türk dili aylesinin Oguz (Üülen-batı yada batı Hun) koluna baalı. Gagauz dili içinä erken türk dili, bulgarca hem kıpçak dilindän kimi özellikleri alêr. Üzyıllar boyunca devam edän, karşılıklı etnik hem kultura kaynaşmakları sebepinnän, gagauzçada arabça, persça, rusça, romınca, bulgarca hem başka dillerdän çok alıntı yapılmış.

300px-Gagauzia_map