カテゴリ: クリミア・タタール Kırım Tatar

Bir yüzyıla neler sığdırdı Muazzez İlmiye Çığ?

 "YAŞAMA DÜNYA SAVAŞI İLE GÖZÜMÜ AÇTIM"
 
- Muazzez İlmiye Çığ: Bir yüzyıla neler sığmadı ki.. Bazen düşünüyorum, bu uzun yıllar içinde hiç boş geçirdiğim gün olmadı. Yaşama Dünya Savaşı ile gözümü açtım. Arkadan yokluklar, acılar, göçmenlikler, savaşın bitmesi ve Cumhuriyetin başlaması sevinci...
Çorum’da başladığım ilk okul ile Bursa’da Öğretmen okulunu bitirerek ilk eğitim devresini tamamladım, yıl 1931. 4.5 yıl Eskişehir’de ilk okul öğretmenliği. Son derece canlı, hareketli, sevinçli geçen yıllar. Çünkü bütün devrimlerimiz halkımız tarafından gürültüsüz patırtısız kabul edilmişti. Arkadan Üniversite Eğitimi Dil ve Tarih-Coğrafya fakültesinde 4 yıl, İstanbul Arkeoloji Müzesine geçiş yıl 1940. Müzede hummalı çalışmalar, bir taraftan tabletler düzenleniyor, bir taraftan kitaplar makaleler yazılıyor. Bu arada iki çocuk da yapıp büyütüyorum..Müzede planladığımız iş bitiyor. 33 yıl geçmiş emeklilik başladı. Yazılara, kongrelere devam...
Bu kez Atatürk’ün istediği doğrultuda Sümerliler hakkında öğrendiklerimi halka dönük kitaplar halinde yazdım. Son olarak Atatürk’ün istediği şekilde Sümerlilerin Türklerin bir kolu olduğunu kanıtlayan bir kitap yazarak bu işi sonlandırdım. Çağrılan her yerde konuşmalar yaptım ve yapıyorum. Dış ülkelere pek çok gezi yaptım. İş gezilerim oldu. Bu arada çocuklarımın ve kendi giyeceklerimi, diktim, örgüler yaptım. Yüzyıl dopdolu geçti. Sıkılmaya bile vaktim olmadı...
Cumhuriyetle büyüyen modern Türk kadınına en güzel ve çok kıymetli bir örnek oluşturuyorsunuz.

Kadınlarımız Cumhuriyetin değerini biliyor mu sizce?
 
"TEPKİ GÖSTERİLECEK PEK ÇOK KONUDA OKUMUŞ KADINLARIMIZ SUSTU"
 
-Muazzez İlmiye Çığ: Kadınlarımız bu 80-90 yıl için akıl almayacak kadar bilimden, sanata, medyadan, ticarete her alanda çok büyük başarılar gösterdi, gösteriyor. Çok mutluyum. Bizlere altın tepsi içinde verilen hakların değerini pek bilemedik. En büyük eksiğimiz tepki gösteremedik. Bugüne kadar pek çok tepki gösterecek konular oldu, ne yazık ki , okumuş kadınlarımız sustu. Son zamanlarda köylü kadınlarımızın tepkisini gördükçe çok mutlu oluyorum.
 
"TÜRKLÜK ÜZERİNDE ÇALIŞACAK UZMANLAR YETİŞTİRİLECEKTİ''
 
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Atatürk'ün adını koyduğu ve özel görev yüklediği bir bilim merkezi ve siz buradan mezunsunuz? Atatürk'ün buraya yüklediği özel görev neydi?
 
- Muazzez İlmiye Çığ: Atatürk'ün Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesini kurmasının nedeni, o zamana kadar hiç araştırılmamış bir konuyu Türk tarihi, dili ve kültürünü araştıracak uzmanlar yetiştirmek içindi. Bunların araştıracağı Türklerle ilgili bütün milletlerin dilini ve kültürünü bu fakülteye bölüm olarak koydu. Bunlar: Çin, Hind, İran, Rus, Macar. Arap, Yunan, Latin, Hitit, Sumer , Arkeloji, Antropoloji , Genel Tarih ve Coğrafya Bölümleri.
Ayrıca burada yetişeceklere destek olacak Tarih ve Dil Kurumları ile Türklük üzerinde çalışacaklara paket bir program hazırlanmıştı.
 
"EĞİTİM, VERİLEN ÜRÜNLE BELLİ OLUR"
 
Tarihe büyük önem veren Ata'nın arzu ettiği eğitim bugün istediği şekilde veriliyor mu?
 
- Muazzez İlmiye Çığ: Bizim zamanımızda yetişen bazı bölümlerdeki arkadaşlardan iyi kitaplar yazanlar oldu. Ama şimdi eğitimin nasıl olduğunu bilmiyorum. Eğitim verilen ürünle belli olur.. Medyanın da ilgisi olmalı yapılan ve yapılmayanlara. Bazen çok önemli doktora tezleri oluyor. Bunlar yayınlanmıyor. Ama haber olarak verilebilir, böylece hem çalışan onurlandırılır, hem de halkımızın yapılanlardan haberi olur kanısındayım.
 
TÜRK KÜLTÜRÜNE BENZEMESİ BENİ ÇOK ETKİLEDİ
 
Neden Sümerler? Sümerlerde sizi en çok etkileyen ne oldu?
 
- Muazzez İlmiye Çığ: Çünkü Dil ve Tarih-Coğrafya fakültesine ilk başvurumda bu bölüm önerildi, ne olduğunu bilmeden kabul ettim ve Alman öğretmenlerin önderliğinde yaptığım çalışmalar bana bugünleri kazandırdı. Ben daha çok Sümer kültürü üzerinde çalıştım.
Beni en çok etkileyen Sümer kültürü ile Türk kültürü arasında yazılı belge bakımından büyük bir zaman aralığı ve yer bakımından aralarında uzun bir açıklık olmasına karşılık yer adları, efsaneler ve geleneklerdeki büyük benzerlikler yanında bir çok kelimelerin anlam ve ses bakımından Türkçeye uyması.
 
"SÜMEROLOJİ BÖLÜMÜNDEN 70 YILDAN BERİ SES YOK"
 
Son Sümer Kraliçesi olarak anılıyorsunuz. Bu konuda yetişen isimler arasında çalışmalarıyla sizin takdirinizi kazanan başka Sümerologlar var mı?
 
- Muazzez İlmiye Çığ: Sümer Kraliçesi adı bir belgeselde söylendi, ben asla istemedim ama söylüyorlar. Ne yazık ki, Sümeroloji bölümünden 70 yıldan beri bir ses yok. Ne yaptıklarını bilmiyorum. Benimle de hiçbir ilişkileri yok.
Türkmenistan'da, İran ve Azerbaycan'da çalışanlar var. Türkiye’de de oldu ama Sümeroloji bölümünden değildi. Biri Türkolog Prof. Osman Nedim Tuna, diğeri mühendis Ünal Mutlu idi, ikisi de rahmetli oldu. Ben son kitabımda bu çalışmalardan örnekler verdim.
 
Başarınızı neye borçlusunuz, itici gücünüz ne oldu?
 
- Muazzez İlmiye Çığ: Başarımı, önce çalışmama ve ilgime, sonra da babam öğretmen Zekeriya İtil ve annem Hamide İtil ile eşim değerli insan Kemal Çığ’ın yardımları, hoşgörülerine borçluyum.
 
Günümüz eğitim sistemini nasıl değerlendiriyorsunuz?
 
"DİN YASAĞI İLE SANATA YETENEKLİ ÇOCUKLAR YOK OLUP GİDİYOR"
 
- Muazzez İlmiye Çığ: Günümüzde eğitim sistemi hakkında eğitimci dostlarımdan duyduğum; birkaç türlü eğitim sistemi olmuş: Özel okullar, devlet okulları, İmam Hatipler... İmam Hatipler, din üzerine kurulmuş, eski medreseler gibi aydınlanmaya karşı, ama onun nimetleriyle yaşıyorlar. Bunlar üniversiteye de girebiliyorlar. Üniversitelerde bilim yapılır. Bilim düşünen, araştıran kafa ister, bu gençler böyle yetiştirilmedikleri için ne kendilerine ne de insanlığa yararlı olabilirler. Üstelik bunlar arasında kimbilir ne kadar sanata yetenekli olanlar vardır ama, din yasağı ile onlar da yok olup gidecek. Diğer devlet okullarında yetişen çocukların yazıları çok çirkin, bir konuyu doğru dürüst yazamıyorlarmış, ilgisizlermiş.. Bütün derslerin İngilizce okutulmasına şiddetle karşıyım. Bu yüzden çocuklar Türkçeyi öğrenemiyor, hatta unutuyorlar. İngilizce ayrıca okutulmalı. Ama matematik, fizik gibi dersler Türkçe okutulmalı...
 
"BAŞÖRTÜSÜ BİR DİN KURALI DEĞİL"
 
Okullarda başörtüsü, karma eğitim tartışmaları yine gündemde. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
 
- Muazzez İlmiye Çığ: Okullarda karma eğitimin kalkmasına çok karşıyım. Karma eğitim ile kız ve erkek birbiriyle arkadaş olmaya alışıyorlar. ayrıldıklarında birbirini daha çok ister duruma düşüyorlar. O zaman anormal arkadaşlık ve anormal düşmanlık başlıyor iki cins arasında. Başörtüsü konusuna gelince ben bu konu hakkında çok yazdım, mektuplar gönderdim , ama para etmedi. Ne yazık ki, bütün okumuş kadınlarımız buna karşı sustu. Bu bir din kuralı değil, ama aydınlığa karşı olan siyasetçilerin kadınlar üzerinden amaçlarına erişmek için buldukları bir yol. Kıyafet kanunumuzda laik devletin kurumlarında din kıyafeti ile okuyamaz, çalışamaz. Ama bunu dinleyen kim? Anayasa maddeleri bile hiçe sayılırken...
 
"ÖĞRETMEN BİR İNSAN MÜHENDİSİDİR"
 
Öğretmen bir babanın kızı ve Öğretmen Okulu mezunu bir öğretmen olarak günümüz öğretmen eğitimini nasıl değerlendiriyorsunuz? Öğretmenler hangi kazanımlara sahip olmalı?
 
- Muazzez İlmiye Çığ: Bizim zamanımızda öğretmen okulları vardı. Orada çocuk psikolojisi okutulurdu, Son sınıfta civar okullara gider, oralarda çocuklara ders verir , ders alırdık. Kanımca öğretmenlik mesleği çok zor. Öğretmen, çocukları sevmeli, öğretmeyi bilmeli. Bu ikisine sahip olmayan öğretmen iyi bir öğretmen değildir. Bir çocuğun başarılı ve başarısız olması genellikle öğretmenin elindedir. O bir insan mühendisidir.
 
"DEVRİMLERİYLE AVRUPA'NIN 400 YILDA YAPTIĞINI 80 YILDA BAŞARDIK"
 
Muazzez İlmiye Çığ'ın gözüyle Atatürk'ü anlatabilir misiniz?
 
- Muazzez İlmiye Çığ: Benim gözümle Atatürk: Tarih boyunca bir eşi bulunmayan bir kumandan, bir siyasetçi , devrimci, sevgi dolu bir baba, bir kardeş,bir arkadaş, bir önder. Bize öyle bir devrim yaptırdı ki, Avrupa’nın 400 yılda yaptığı yenileşmeyi 80 yılda başardık. Aslında Atatürk’ü kelimelerle anlatmak olanaksız bence.
 
"İKTİDAR ELİNDEN GELSE SANATI ORTADAN KALDIRACAK"
 
Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Atatürk, "Devrimler ancak sanatla yürür" diyor. Bugünkü iktidarın sanata ve sanatçıya yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz?
 
- Muazzez İlmiye Çığ: Bugünkü iktidar elinden gelse bütün sanatları ortadan kaldıracak. Ama yavaş yavaş... Biliyor ki, birden kaldırsa tepki çok büyük olacak.
 
-Herkesin imrendiği oldukça güçlü bir hafızaya sahipsiniz. Bunun sırrı nedir?
 
- Muazzez İlmiye Çığ: 2 yıl önce kaybettiğim çok sevdiğim kardeşim Prof.Turan İtil’’in Amerika’da yaptığı büyük hafıza araştırması çalışmasına girmiştim. Hafıza güçlendirici ilaçlar vermişti. Belki onun yararı oldu, belki de kendiliğinden iyi idi.
 
"GENÇLER ÇOK ÇALIŞSIN VE ÇOK OKUSUN"
 
Sözcü Eğitim aracılığıyla öğretmenlere ve öğrencilere vermek istediğiniz bir mesaj var mı?
 
- Muazzez İlmiye Çığ: Öğretmenler, çocukları sevsinler, onlara saygı göstersinler, sabırlı olsunlar, Gençlerimiz de öğretmenlerine saygı göstersinler, Onlardan gerekli bilgileri alabilmek için çok çalışsın ve çok okusunlar...
 
Ayla ÖZDEMİR / ayla@sozcu.com.tr
Sözcü
07.02.2016


uyanin-artik-1394464600

http://www.sozcu.com.tr/2016/egitim/muazzez-ilmiye-cig-imam-hatipler-aydinlanmaya-karsi-ama-onun-nimetleriyle-yasiyor-1079123/

İdilyaレストランにお客様としてハカン・クルムル教授が来た
ハカン・クルムル教授と奥さんのエルマズさん
ハカン・クルムム先生は自らペレメッチを作った
Bu haftaki ''İdilya'' restoranının konuğu Prof.Dr.Hakan Kırımlıydı
Hakan Kırımlı kendi elleriyle Peremeç yaparken.
11174830_395645453956198_5554574425665078385_n11209753_395646297289447_7724028127844598698_n

■住所 Adres■
Haymana Yolu Bulvarı No: 140/C - Gölbaşı
ANKARA 
TEL +90 312 485 0011 
idilyarestaurant@yahoo.com


“Aluşta’dan Esen Yeller” İkinci Dünya Savaşı yıllarında Kırım’ı, sonrasında Kırım sürgününü, Kırım Türklerinin vermek zorunda kaldıkları yaşam savaşını ve bilahare vatanlarına geri dönüşlerini, Kırım Türklerinin siyasi ancak hep demokratik platformda kalan mücadelesini, sürgün olanların yanı sıra Almanya üzerinden Türkiye'ye kaçanların sıra dışı yaşam öykülerini konu alan bir romandır. Eser, İkinci Dünya Savaşının o dönemi yaşayanlar üzerindeki kesif etkisiyle örülü iki kadın öyküsünün eşliğinde, tüm Kırım Türklerinin hikâyesini bütünüyle insancıl bir bakış açısından aktarmak için kaleme alınmıştır.

http://turkbodn.blog.jp/archives/4003564.html

1618562_839631329435174_1492329927601998859_n

ESKİŞEHİR KIRIM DERNEĞİ'NDEN 

VEFATININ 100. YILINDA
BÜYÜK TÜRK FİKİR ADAMI
GAZETECİ YAZAR
İSMAİL BEY GASPIRALI 
KONFERANSI

Konferans Yöneticisi
Prof.Dr.Nedim ÜNAL

Konuşmacılar
Doc.Dr.Ranetta GAFAROVA
Doç.Dr.Kutluk Kağan SÜMER

13 Aralık 2014 Cumartesi saat 14:00
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Taşbaşı Kültür Sarayı Kırmızı Salon
ESKİŞEHİR 
10620245_1550699638508973_4599627097965086692_o
 

クリミア・タタール・トルコ系民族のリーダーであるクルムオールは、国連安全保
障理事会の招待で訪れた米国において交渉内容について情報を与えた。
 
クルムオール:「私たちの土地への侵略者は出て行くべき」
クリミア・タタール・トルコ系民族のリーダーであるムスタファ・アブドュルジェ
ミル・クルムオールは国連安全保障理事会の招待で米国を訪れた。
クルムオールは、ロシアがクリミアを占領してから国際社会が取った歩調が充分で
ないことを示唆しながら「侵略者は私たちの土地から出て行かせるために更に深刻
な対策を取るべきだ」と言った。

「この様な攻撃は山賊行為である」
ロシアの国際法違反行為である事を強調するクルムオールは、「この様な攻撃は山
賊行為である」という表現を使った。クルムオールは、交渉の段階でロシアの占領
政策に対してさらに影響力のある手段がなされることをより前進させることを主張し、
「我々の要求は侵略者が我々の土地を放棄することであり、基本的な考えはそれであると強調した。現在の状況に於いて国際社会が何できるだろうか?於かれた状況についてクリミア住民が質問したいと思う、「今日まで欧米が行ってきた施策は充分といえるだろうか?欧米側が取ってきた施策が十分でないことの考えを表明したい。侵略者が我々の土地から出ていくために更に深刻な対策を取るべきである」と話した。

「大きな悲劇となるだろう」

前タタール民族議会議長でもあるクルムオールは、米国政府自身と同じ立場である
ことをホワイトハウスがどれだけ前進できるだろうことについて知っていないこと
を強調した。

米国が侵略を認めていないことを、ロシア軍がウクライナの土地を放棄することの
呼びかけを喚起したクルムオールは、演説を次のように続けた。

「(オバマ政権)しかしどんなに対策を取ったとしても、どれだけ深く前進させる
ことができるだろうか?我々の心配(不快)は、グルジアの一部をロシアが奪った
ように、全く成果が無いまま、現状と化していること。ナゴルノカラバフがアルメ
ニア人に占領されたが、それらに対しても措置が取られなかった。我々の最大の懸
念はクリミアも同じ状況になる事である。もしそうなるのであれば、クリミア・タ
タール人だけではなく、200万人以上のクリミアに住む人にとっても大きな悲劇とな
るだろう。このようにならないために、我々の呼びかけは、さらに影響力のある対
策がとられる方向である」

「このような災難があなたに降り注ぐとき、あなたを誰が支援するだろうか?」
 
国連安全保障理事会でウクライナ議案を議論した時、160ケ国に近い参加国のうち
100ケ国がウクライナを全面支持したことを強調するクルムオールは、ロシアと「そ
の下僕」である11ケ国が指示しなかったことを明示した。

クルムオールは、法案を棄権した国が多かったことが自身を不安にさせたことを説
明しながら「棄権とはつまり、私はこの状況には関係がない、私は関係ないという
ことを意味すると、しかしこのような不公平に対して無関心を装うのであれば、明
日わが身に災難が降り注ぐとき、悲劇が来たとき、あなたを誰が支援するのだろう
か?この事について残念ながら多くが真剣に考えていない」と解説をした。

ロシアがウクライナの国境上に12万もの軍隊を配置していることを説明し、暴力行
為が今すぐにでも始まる可能性があることを説明したクルムオールは、「私の意見
では、ロシアがこれ以上前進するとは思わない」とも語った。

Kırımoğlu : "Toprağımızdan işgalciler çıkarılmalı"

Kırım Tatar Türkleri lideri Mustafa Abdulcemil Kırımoğlu, BM Güvenlik
Konseyi’nin davetlisi olarak ABD’ye gitti.

Kırımoğlu, Rusya’nın Kırım’ı işgal etmesi sonrasında uluslararası toplumun
attığı adımların yetersizliğine işaret ederek, “İşgalcilerin bizim
toprağımızdan çıkarılması için çok daha ciddi adımlar atılması lazım” dedi.

Kırım Tatar Türkleri lideri Kırımoğlu, BM Güvenlik Konseyi’nin davetlisi
olarak geldiği ABD’deki temasları hakkında bilgi verdi.

"BÖYLE BİR SALDIRI HAYDUTÇA"
Rusya'nın uluslararası hukuka aykırı hareket ettiğini savunan Kırımoğlu,
“böyle bir saldırı haydutça” ifadesini kullandı. Kırımoğlu, temasları
sırasında Rusya’nın işgaline yönelik daha etkili adımlar atılmasını
iletmeye çalıştıklarını belirterek, “Bizim talebimiz işgalcilerin
toprağımızı terk etmesi, esas konu bu. Bu durumda uluslararası toplum neler
yapabilecek? Burada herkes soruyor: Bugüne kadar Batı tarafından atılan
adımları yeterli buluyor musunuz? Batı toplumlarınca atılan adımların
yeterli olmadığını söylüyoruz. İşgalcilerin bizim toprağımızdan çıkarılması
için çok daha ciddi adımlar atılması lazım” diye konuştu.

“BÜYÜK BİR TRAJEDİ OLACAK”
Eski Tatar Milli Meclisi Başkanı da olan Kırımoğlu, ABD yönetiminin
kendileriyle aynı pozisyonda olduklarını ancak Beyaz Saray’ın ne kadar
ileri gidebileceğini bilmediklerine vurgu yaptı.

ABD'nin işgali kabul etmediğini, Rus askerlerinin Ukrayna toprağını terk
etmesi çağrısında bulunduğunu anımsatan Kırımoğlu, sözlerini şöyle
sürdürdü:

“(Obama yönetimi) Ama ne kadar adım atabilirler, ne dereceye kadar ileri
gidebilirler? Bizim rahatsızlığımız; Gürcistan’ın bir kısmını Ruslar
aldılar, hiçbir netice olmadı, öylece kaldı. Karabağ, Ermeniler tarafından
işgal edildi, ona yönelik de tedbirler alınmadı. Bizim en büyük endişemiz
Kırım’ın da böyle olmasıdır. Eğer öyle olacak olursa, sadece Kırım
Tatarları değil 2 milyondan fazla Kırım’da yaşayan insanlar için de büyük
bir trajedi olacak. Böyle olmaması için, bizim çağrımız daha etkili adımlar
atılması yönünde.”

“BÖYLE BİR BELA SENİN BAŞINA GELDİĞİ ZAMAN SENİ KİM DESTEKLEYECEK?”
BM Güvenlik Konseyi’nde Ukrayna tasarısı görüşüldüğünde 160’a yakın iştirak
eden ülkeden 100’ünün Ukrayna’yı yüzde 100 desteklediğini hatırlatan
Kırımoğlu, yalnız Rusya’nın ve “onun uşakları” olan 11 ülkenin
desteklemediğini bildirdi.

Kırımoğlu, tasarıya çekimser kalanların çok olmasının kendilerini
endişelendirdiğini anlatarak, “Çekimser demek, benim bu durumla alakam yok,
beni ilgilendirmiyor anlamına geliyor ama sen bu gibi adaletsizliğe ilgisiz
kalacak olsan, yarın senin başına böyle bir bela, facia geldiği zaman seni
kim destekleyecek? Bunu maalesef birçokları iyi düşünmüyor” yorumunda
bulundu.

Rusya’nın Ukrayna’nın sınırlarında 120 bin kadar askeri bulundurduğu
bilgisini vererek, şiddetin her an başlayabileceğini ifade eden Kırımoğlu,
“Benim kanaatimce Rusların daha fazla ileri gideceğini düşünmüyorum" dedi. 
Kırımoğlu-main
 

↑このページのトップヘ